Name: Hendrik Bakker
Berne: 8 


desimber 1902
Oarspronklik adres: Kanaalstraat 62, IJmuiden
Berop: Kappersbediende, L. v. Foeken Houtlaan 4
Persooansbewijs: geen
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Kerkstraat 11, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: woonplaats en onderduikadres aangepast? Is in bezit van een oude en nieuwe stamkaart. Ben 5 weken in de Smilde geweest; 3 a 4 weken kostgeld zelf betaald en later weer van de gemeente Smallingerland gekregen langs evacuatie.