Name: Hendrik Altena
Berne: 29 novimber 1902
Oarspronklik adres: Landbuurt 89, Leeuwarden
Berop: huwelijksmakelaar
Persoansbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Landbuurt 89, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: Bijlsma

Oare opmerkingen Achterkant beroep: huwelijksmakelaar