Name: Heinse R. de Vries
Berne: 24 augustus 1890, Drachten
Oarspronklik adres: Noorderdwarsvaart 96, Drachten
Religy: Nederlands Hervormd
Berop: Machinist, N.V. Nederlandsche Tramweg Mij
Persooansbewijs: gewijzigd
Reden ûnderdûk: anderszins
Dûkadres: Noorderdwarsvaart 96, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Reden onderduik niet genoemd