Name: Heiman de Jong
Berne: 9 novimber 1895
Partner: Esther Cohen
Oarspronklik adres: Leeuwerikstraat 37, Leeuwarden
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: Kl. Zijlstra, 178, Nieuwehorne
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: H.M. de Jong
Underbrocht troch: A.M. de Jong

Oare opmerkingen Bijzonderheden: waarschijnlijk terug naar
Leeuwarden