Name: Hartog Asscher
Berne: 7 septimber 1912
Oarspronklik adres: Tugelaweg, Amsterdam-Oost
Persoansbewijs status: vals
Reden ûnderdûk: jodenvervolging
Dûkadres: 23, Goingarijp
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: Bottema

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: werkzaam geweest als land-en tuinbouwer,
ondergedoken wegens Jodenvervolging,
valsch PB; geen stkrt.