Name: Harm Herrema
Berne: 25 juny 1915
Oarspronklik adres: Verlengde Noorderstraat 57, Leeuwarden
Berop: Chauffeur
Persoansbewijs status: gewijzigd
Reden ûnderdûk: anderszins
Dûkadres: 134, Oudega (Gem. Súdwest-Fryslân)
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: NSF. P. Wieten

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: ondergedoken wegens niet terugkeering naar Dtl.
gewijzigd P. B. goede stkrt.
Achterkant beroep: Chauffeur