Name: Gerrit Jan Venema
Berne: 9 jannewaris 1915
Oarspronklik adres: Noorderstraat 29, Leeuwarden
Berop: kleermaker
Persoansbewijs status: geen
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Noorderstraat 29, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: Wieten

Oare opmerkingen Achterkant beroep: kleermaker