Name: Gerrit Jan Holtkamp
Berne: 16 novimber 1911, Leeuwarden
Oarspronklik adres: Vespuccistraat 130 I, Amsterdam
Religy: Geen
Berop: kassier boekhouder, (afd. reederij Koppe NV) Amsterdam, de Ruyterkade
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: Zuidkade 81, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Gehele gezin is in Drachten toestand in Amsterdam daarom onbekend.