Name: Gerrit Jan Bruins
Berne: 22 septimber 1913
Oarspronklik adres: Verwerstraat 76, Eindhoven
Berop: fabrieksarbeider
Persoansbewijs status: gewijzigd
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Ermelo
LO-district: Leeuwarden

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Vermelding bij Duik-adres: Stichting "Bloemendaal"geevac. te Ermelo
Naam verzorger: verkl. pol. betrouwb.heid Pol. te Ermelo
geen stkrt.

#opm. mbt duikadres en verzorger, verhaal over politie Ermelo, verklaring van betrouwbaarheid, was me niet duidelijk hoe dit in te voeren#
Achterkant beroep: fabrieksarbeider