Name: Gerrit de Vries
Berne: 13 april 1906, Drachten
Oarspronklik adres: Brouwerswal 360, Gorredijk
Berop: Expediteur
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: C de Jong, Kruisen, Lippenhuizen
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: tot 23 Dec '44 in Lippenhuizen later Houtlaan 3 Drachten