Name: Gerhard van Zuiden
Oarspronklik adres: Hoofdstraat 206a, Hoogeveen
Religy: Joods/Israëlitisch
LO-district: Sneek

Oare opmerkingen Bijzonderheden: Hij dreef een winkel, annex grossierderij o.d. firma Gebr. van Zuiden, Magazijn "De Zon" te Hoogeveen. Medefirmant Marius Jacob van Zuiden. De zaak werd in maart 1942 onder Verwaltung gesteld, de firmanten moesten onderduiken. Alles is verloren gegaan. Voorraad was ± fl.150.000,- waard.