Name: Frouke Blok
Berne: 14 july 1880
Oarspronklik adres: Oosterhogebrug A 189, Groningen
Berop: geen
Persooansbewijs: vals
Reden ûnderdûk: jodenvervolging
Dûkadres: Jan de Vries, Noorderdwarsvaart 89, Drachten
LO-district: Drachten
Fersoarger: Jan de Vries, Drachten, Noorderdwarsvaart 89

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Man overleden op 17 sept 1944 bij Jan Veenstra Pastoriewijk 48 Drachten en aldaar in het land begraven.