Name: Freerk Bosgraaf
Berne: 13 juny 1904, Oudwoude
Oarspronklik adres: Oudeweg 205, Drachten
Religy: Nederlands Hervormd
Berop: Chauffeur N.T.M, N.T.M. te Heerenveen
Persooansbewijs: gewijzigd
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: Joh. Bosgraaf, Oudwoude
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: gewijzigde P.B, chauffeur N.T.M Heideburen Heerenveen, werd doorbetaald t.e.m 13apr.1945,kan terugkeren in betrekking, geen beslag op woning kan na oorlog weer beschikken over woning.