Name: Evert van der Berg
Berne: 13 
febrewaris 1895
Oarspronklik adres: Schwartzenberghlaan 46, Drachten
Berop: cond. N.T.M., Ned Tram M Heerenveen
Persooansbewijs: gewijzigd
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: Sj vd Heide, Opende (Groningen)
LO-district: Drachten
Fersoarger: Sj. v d Heide, Opende (Groningen)

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Evert is kostwinner.
Tramweg staking
Financiele steun van Org.. fl. 25,- per week tot 1 April.
Heeft de vijand beslag op zijn bezittingen gelegd?: neen,
Na de oorlog kan hij weer over zijn woning beschikken.
Evert is geboren in Dr. Compagnie,maar
Alle Friezen meldt in zijn geboorteakte dat hij geboren is in Drachten.