Name: Evert Baarda
Berne: 21 jannewaris 1895
Oarspronklik adres: Bothastraat 17, Leeuwarden
Persoansbewijs status: vals
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: Deinum
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: Brouwer

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Duikadres: J. Adenne, Deinum
werkzaam geweest als spoorweg arbeider NS, ondergedoken wegens spoorwegstaking ,goede stkrt