Name: Enne Wijga
Berne: 18 augustus 1908
Oarspronklik adres: Camminghastraat 77, Leeuwarden
Berop: Journalist
Persoansbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden ûnderdûk: illegaal werk
Dûkadres: Camminghastraat 77, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: van der Steeg

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Ondergedoken wegens sabotage en illegaal werk.
Achterkant beroep: Journalist