Name: Emma de Vries
Berne: 15 oktober 1916
Heit: Maurits Kets de Vries
Mem: Sara Romijn
Partner: Hendrik Aué
Oarspronklik adres: Muiderstraat 10, Amsterdam
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: Stichting Vogelenzang, Franeker
LO-district: Sneek

Oare opmerkingen Bijzonderheden: Man bevindt zich in krijgsgevangenschap
Gemengd huwelijk