Name: Eise Bruinsma
Berne: 1 july 1919, Drachten
Oarspronklik adres: Folgeren 3, Drachten
Religy: Nederlands Hervormd
Berop: Veehouder-Landbouwer, Eigen bedrijf
Persooansbewijs: geen
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Duikadres: geen vermelding.