Name: Eeltje Bijlsma
Berne: 19 juny 1901
Oarspronklik adres: Ammerstraat 9, Leeuwarden
Berop: Handelsagent
Persoansbewijs status: echt
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Ammerstraat 9, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: Brouwer

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Alleen nwe. stkrt
Achterkant beroep: Handelsagent