Name: Drewes Jan Bakema
Berne: 24 april 1896
Oarspronklik adres: Franekerstraat 15, Leeuwarden
Persoansbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet
Dûkadres: Franekerstraat 15, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: A. Nauta

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: werkzaam geweest als Musicus
ondergedoken wegens A.I