Name: Doede Kornelis Benedictus
Berne: 26 jannewaris 1906, Oostermeer
Oarspronklik adres: Kompagnonswei 20, Rottevalle
Religy: Doopsgezind
Berop: kweker
Persooansbewijs: vals
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Kompagnonswei 20, Rottevalle
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Persoonsbewijs in Assen afgenomen