Name: D. Barkmeijer
Berne: 22 april 1890, Birdaard Gem. Dantumadeel
Oarspronklik adres: Noorderdwarsvaart 21, Drachten
Berop: Houthandel
Persooansbewijs: gewijzigd
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Vijand heeft beslag gelegd op: Auto, schrijfmach. boomen uit bosch. Geboortejaar gewijzigd 1888.