Name: Charlotte Wolf
Berne: 16 juny 1871, Tiel
Oarspronklik adres: Dresselhuysstraat 26, Rotterdam
Berop: Zonder beroep
Persooansbewijs: vals
Reden ûnderdûk: jodenvervolging
Dûkadres: Wed. Vermeulen, A 95, Boornbergum
LO-district: Drachten
Fersoarger: Jh. van Apeldoorn

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Wijziging P.B.: Walden, Charlotte. 16 juni 1871, Paramaribo, Suriname.
Beslag: Ja, inboedel van meubilair e.d. niets kunnen redden.
Kunt u na de oorlog weer over uw woning beschikken: Onbekend.
Bijz. opm.: Ik werd ondersteund door mijn zoon J. Brandel, die mij kostgeld ad f. 25,- p.w. betaalde.