Name: Boele Bijma
Berne: 20 maart 1916, Drachten
Oarspronklik adres: Kerkstraat 64, Drachten
Religy: Nederlands Hervormd
Berop: losse arbeider
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: 3 aug '43 Duitsland
Komt uit Duitsland