Name: Berta Hedwig Heidt
Berne: 2 


desimber 1883
Oarspronklik adres: Meentweg 60, Bussum
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: Schaap, Langestreek 2, Lemmer
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: G. Wiersma
Underbrocht troch: Ph. Spits

Oare opmerkingen Bijzonderheden: In rayon geplaatst: G. Wiersma en J. Hilverda