Name: Berendina Johanna Aptroot
Berne: 22 maart 1915
Oarspronklik adres: Eekhoornstraat 42, Hilversum
Berop: zonder beroep
Persoansbewijs status: vals
Reden ûnderdûk: jodenvervolging
Dûkadres: Jan Lievensstraat 92, Huizum
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: Bekend bij NBS

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: alleen nwe..stkrt. (ook valsch)
Achterkant beroep: zonder beroep