Name: Berend de Boer
Berne: 4 novimber 1911
Oarspronklik adres: Noorderdwarsvaart 81, Drachten
Berop: Stoffeerder, fa Wed Sh v Veen
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Noordoostpolder
LO-district: Drachten