Name: Ate de Boer
Berne: 22 
febrewaris 1901, Drachten
Oarspronklik adres: Beter Wonen 52, Drachten
Religy: Geen
Berop: Tabakbewerker, Fa. N Osinga N Kade Drachten
Persooansbewijs: geen
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Beter Wonen 52, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: met potlood bijgeschreven: O.T. Smilde en O.T. Arbeidsinzet. na de bevrijding heeft hij ander werk.