Name: Arnold Emanuel Coster
Berne: 24 jannewaris 1900
Oarspronklik adres: Ceintuurbaan 430 I, Amsterdam
Berop: kapelmeester-pianist
Persoansbewijs status: vals
Reden ûnderdûk: jodenvervolging
Dûkadres: Huizum
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: de Roos

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Duikadres: Huizum S.E. Visser

Toekomstig adres: Zuiderdiep 89 A Groningen.
Achterkant beroep: kapelmeester-pianist