Name: Antonie C Wallast
Berne: 16 oktober 1913
Oarspronklik adres: Verstolkstraat 33, Leeuwarden
Persoansbewijs status: onbekend/niet vermeld
Dûkadres: Jekerstraat 41 III, Amsterdam
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: de Roos