Name: Anna Maria Westerman
Berne: 11 maart 1909
Oarspronklik adres: 's Gravenzandseweg 18, Monster
Persoansbewijs status: vals
Reden ûnderdûk: anderszins
Dûkadres: Pelikaanstraat 26, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: de Roos

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Goed PB, echter gefingeerde adressen.
Goede stkrt.
Gehuwd met Oeberius Kapteijn.
Ondergedoken wegens weigering van echtgenoot om Nederlanders aan te wijzen voor tewerkstelling bij Duitsche Weermacht.