Name: Albert van der Wal
Berne: 12 jannewaris 1913
Oarspronklik adres: Paul Krugerstraat 4, Leeuwarden
Berop: timmerman
Persoansbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Paul Krugerstraat 4, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: Brouwer

Oare opmerkingen Achterkant beroep: timmerman