Name: Albert Bakker
Berne: 2 maart 1908
Oarspronklik adres: Sontdwarsstraat 6, Leeuwarden
Persoansbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet
Dûkadres: Sontdwarsstraat 6, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: A. Nauta

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: werkzaam geweest als sigarenmaker
ondergedoken wegens A.T