Name: Afke van der West
Berne: 3 septimber 1916
Oarspronklik adres: Dwarsvaart 108 (Kortezwaag), Gorredijk
Berop: Dienstbode, nu echter gehuwd
Persooansbewijs: gewijzigd
Reden ûnderdûk: anderszins
Dûkadres: Jan K. Jansma, Swartfean RV1, Opeinde
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Ondergedoken wegens aangelegenheden der man.