Name: Abe Veenstra
Berne: 21 juny 1896, Drachten
Oarspronklik adres: Oudeweg 174, Drachten
Berop: Wagenlichter, N.S. Utrecht
Persooansbewijs: gewijzigd
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: G. Doetjes, De Kletten, Opeinde
LO-district: Drachten
Fersoarger: P. Smedes

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Reden van onderduik; stopzetting spoorwegen