Name: Léon Juliard
Date and place of birth: 15 October 1904
Partner: G. v. Creveld
Original address: Diependaalselaan 280, Hilversum
Religion: Joods/Israëlitisch
Hiding address: Wed. Gouma, Heerenveenseweg, Wolvega
District of the LO: Sneek

Other remarks Bijzonderheden: zelf in rayon geplaatst en zelf ondergebracht Financieel gesteund vanaf 1 maart 1945 door LO Leeuwarden

schuilnaam P.J.v.d.Hoven