Name: Johannes M. Boley
Date and place of birth: 15 January 1914, Duisburg
Original address: Trouringhstraat 24 I, Amsterdam
Religion: Rooms-Katholiek
Occupation/profession: Adjunct Commies dir. Belastingen
Identity card: gewijzigd
Ground for hiding out: krijgsgevangene
Hiding address: Oudeweg 45, Drachten
District of the LO: Drachten

Other remarks Bijzondere opmerkingen: Ontving steun t/m April '45 f. 60 per maand Kan voorlopig niet terug naar eerdere woning
krijgsgevangene (Inspectie Drachten 26-05-'44) Bijzonderheden: voorlopig niet terug