Name: Jan Blomsma
Date and place of birth: 24 October 1893, Smilde
Original address: Reidingweg 25, Drachten
Occupation/profession: Res. Machinist N.T.M, Ned Tramweg Mij. Heerenveen
Identity card: gewijzigd
Ground for hiding out: staking
Hiding address: J. P. Radix, Beetsterzwaag
District of the LO: Drachten

Other remarks Bijzondere opmerkingen: Gewijzigd P.B.: Jan Blomsma 24 Oct. 1893 te Smilde, Small. 10 Juli 1941. No S51 No 001175. In bezit van stamkaarten, niet valsch.

Salaris doorbetaald gedurende het onderduiken tot April door N.T.M.: f105 per maand.
Opm.: Er is ontvreemd zeep en handdoeken uit de loods van de tram en nog een jas en broek.