Name: Gerrit Bennink
Date and place of birth: 24 August 1894
Original address: Station NS No. 416, Wirdum
Occupation/profession: Lijn.assistent N.S., N.S.
Status identity card: gewijzigd
Ground for hiding out: staking
Hiding address: J. de Jong, Wijtgaard
District of the LO: Leeuwarden
Caretaker: S. v.d. Wey

Other remarks Achterkant bijzonderheden: Werkzaam geweest als lijn.assistent N.S.
Ondergdoken wegens spoorwegstaking.
Gewijzigd PB.
Achterkant beroep: Lijn.assistent N.S.
Achterkant naam werkgever: N.S.