Name: Aäron Blok
Date and place of birth: 31 July 1889, Meerkerk (Z.H.)
Original address: Grotebrugse Grintweg 11, Tiel
Religion: Joods/Israëlitisch
Occupation/profession: Adj. directeur/chef de Bureau, Verdugt's Ind Handelsonderneming te Tiel Hoofdkantoor den Haag
Identity card: vals
Ground for hiding out: jodenvervolging
Hiding address: S. Wiersma, Oudeweg 251, Drachten
District of the LO: Drachten
Caretaker: S. Wiersma, Drachten, Oudeweg 251

Other remarks Bijzondere opmerkingen: Vals P.B. Antoon Blok, uitgereikt 27 jan. 1943 in gem. Small'land. Valse stamkaart M 023 no. 009151, geb. 31.7.1889. Laatste bonkaart:broodkaart IVa. Geen salaris, wel steun de laatste tijd van NST f 75 p. maand. Vijand heeft beslag gelegd op bezittingen. Onbekend of er nog iets te redden valt in Tiel.