Naam: Suze Schabacq
Geboren: 29 mei 1916
Oorspronkelijk adres: Hemonystraat 50, Amsterdam
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: D. Bakker, Stoombootkade 3, Bolsward
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: Mevr. Gerritsma
Ondergebracht door: Gr. Zand, Bolsward

Overige opmerkingen Bijzonderheden: Ongehuwd