Naam: Simon van der Sluis
Geboren: 15 januari 1890
Partner: Bertha Heijman
Oorspronkelijk adres: van Woustraat 185, Amsterdam
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: H. Beenen, 184, Nieuwehorne
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: W. Sikkema
Ondergebracht door: H.M. de Jong