Naam: Simon de Wied
Geboren: 4 juni 1902
Partner: Hanna Frank
Oorspronkelijk adres: Camminghastraat 8, Leeuwarden
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: A. de Vries, Delfstrahuizen
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: Krijn v.d. Kalsbeek, Leeuwarden
Ondergebracht door: Fedde Kalsbeek