Naam: Rinze v d Wal
Geboren: 12 januari 1905, Achtkarspelen
Oorspronkelijk adres: Kompagnonswei 24, Rottevalle
Beroep: landarbeider, IJ. Hulshoff Rottevalle Compagnonsweg 26
Persoonsbewijs: vals
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: Kompagnonswei 24, Rottevalle
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Persoonsbewijs in Assen afgenomen.