Naam: Kathleen Mary Burrows
Geboren: 11 juli 1911
Partner: Jacjues Manheim
Oorspronkelijk adres: Vechtstraat 109, Amsterdam
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: A. Bijlsma, Uilenburg, IJlst
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: J.H. de Vries
Ondergebracht door: J.H. de Vries

Overige opmerkingen Bijzonderheden: Geplaatst J.H. de Vries en K. Molenaar

Finantieel gesteund. Ja. Groep Lever.