Naam: Jaques Manheim
Geboren: 30 december 1910
Partner: Kathleen Mary Burrows
Oorspronkelijk adres: Vechtstraat 109, Amsterdam
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: A. Bijlsma, Uilenburg, IJlst
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: J.H. de Vries
Ondergebracht door: K. Molenaar

Overige opmerkingen Bijzonderheden: Fin.gesteund: ja, door groep Lever. Ouders: niet bekend.