Naam: Esther Slap
Geboren: 21 september 1907
Vader: Ephraim Slap
Moeder: Vrouwtje v.d. Kar
Partner: Abraham Dreese
Oorspronkelijk adres: Mozartkade 18, Amsterdam
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: L. Adema, 60, Wolsum
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: Tante Els, Tante Els, Leeuwarden
Ondergebracht door: M. Eisma, Wolsum

Overige opmerkingen Bijzonderheden: Bijzonderheden: vertrokken naar A-dam, Mozartkade 18 op 12-6-1945. Tegenwoordig adres; p/a Buwalda-Eemswoude.