Name: Wytze de Boer
Berne: 16 


desimber 1912
Oarspronklik adres: Stationsweg 147, Drachten
Berop: Stoffeerder (meubels)
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: C.T. Hoekstra, Drachtstercompagnie
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Toekomstig adres: Drachten, Stationsweg 147

In bezit van een oude en nieuwe stamkaart.
Geen salaris gedurende het onderduiken. Steun van Organisatie tot April '45: f90 per mnd.