Name: T.G.W. Allers
Berne: 21 juny 1897
Oarspronklik adres: Petrus Polliusstraat 68, Roermond
Berop: landbouwer
Persoansbewijs status: geen
Reden ûnderdûk: anderszins
Dûkadres: 72, Wijtgaard
LO-district: Leeuwarden

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Duik-adres: C. Boekema. Ondergedoken wegens tewerkstelling Drente.
Achterkant beroep: landbouwer