Name: Menze Zwerwer
Berne: 11 maart 1896
Oarspronklik adres: Veulenstraat 18, Leeuwarden
Berop: Huidenrouter
Persoansbewijs status: gewijzigd
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Veulenstraat 18, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: J. Visser

Oare opmerkingen Achterkant beroep: Huidenrouter